Září 2008

Umíte programovat

30. září 2008 v 11:40 | ASC |  Ankety
U míte programovat

Líbí se vám tento Blog ?

30. září 2008 v 11:38 | ACS |  Ankety
Líbí se vám tento text ?

Video

30. září 2008 v 11:18 | ASC |  Total commander

Jak dál ?

21. září 2008 v 14:18 | ASC |  Game Maker
Jak dál ale nevíte tak vás odkážu na http://www.velkejchytrak.cz/ a tam je to ostatní co potřebujete

Uživatelské rozhraní

21. září 2008 v 14:14 | ASC |  Game Maker
Úvod V této části se seznámíme se základní uživatelské rozhraní Game Makeru. Tak takto vypadá základní "Dialog" Game Makeru: Game Maker může běžet ve dvou různých módech. V jednoduchém módu nebudou přístupny všechny funkce, tím pádem bude Game Maker méně komplikovanější, a proto je tento mód vhodný především pro začátečníky. A v pokročilém módu jsou již všechny funkce přístupné. File Menu (Soubor) Ve File menu (menu Soubor) naleznete asi nejpoužívanější funkce jako je Load (načíst) a Save (uložit) soubor a další funkce. - New. Příkaz, kterým vytvoříte úplně novou hru. - Open. Otevře soubor s hrou. - Recent Files. Naposledy otevřené soubory. - Save. Uložit - Save As. Uložit jako - Create Executable. Tímto příkazem vytvoříte samospustitelný soubor s hrou.(*.exe) - Advenced mode. Přepínání mezi pokročilým a jednoduchým módem. - Exit. Ukončení programu. Edit Menu (Úpravy) Menu Edit (Úpravy) je uzpůsobeno ke kopírování, vkládání, mazání, ... vybraných objektů (např. sprity, místnosti, objekty, akce, ...) - Insert resource. Vložit objekt (sprite, místnost, akci...) ze schránky - Duplicate. Kopírovat objekt - Delete. Smazat objekt - Rename. Přejmenovat - Properties. Vlastnosti (spritu, objektu, akce) - Insert Group. Tímto příkazem vytvoříte novou složku Add Menu (Vytvořit) Toto menu slouží k vytváření všech objektů (místností, spritů, zvuků, cest,...) Run Menu (Spustit) Toto menu slouží ke spouštění hry - Run normally. Tímto příkazem spustíte normálně hru, jako když spustíte exe soubor. - Run in Debug mode. Pokud spustíte hru v debugovém módu, budete moci prověřovat např. počet snímků za sekundu, hodnoty proměnných. Také budete moci hru kdykoli zastavit nebo restartovat. Window Menu (Okno) Zde nastavíte uspořádání oken na pracovní ploše nebo je zde můžete hromadně zavřít - Cascade. Kaskáda. - Close All. Zavřít všechny okna. Help Menu (Nápověda) - Contens. Hlavní obsah nápovědy. - Registration. Formulář pro vyplnění registračních údajů. - Web site. Domovská stránka Game Makeru - About Game Maker. O autorech Game Makeru Sprity (obrázky) Co jsou Sprity a k čemu slouží? Sprity jsou obrázky, které ve hře zastupují objekty. Můžete je nakreslit v jakémkoli grafickém editoru a pak je načíst, nebo můžete využít editoru vestavěném přímo v Game Makeru. Můžete také vytvořit z obrázků animaci pohybu (dá se vytvořit také z animovaných gifů), jak je vidět na tomto obrázku: Spoustu Spritů naleznete na oficiální stránce Game Makeru nebo na ostatních stránkách. Vytváření a nastavování spritů Pro přidání spritu otevřete v hlavní nabídce menu Add a klepněte na Add Sprite. Vytvoří se nový sprite a zobrazí se vám okno s nastavením (to můžete znovu vyvolat dvojím poklepáním na ikonu spritu). Tlačítkem Load Sprite načtete obrázek ze souboru. Pokud to bude animovaná sekvence více obrázků (gif) zobrazí se vám počet jednotlivých obrázků (Number of sub-image). Uvidíte také výšku (height) a šířku (width). Jestli bude zaškrtnutá položka Transparent, bude barva pozadí spritu průhledná. Průhledná barva se řídí podle barvy pixelu, který je úplně vlevo dole. Tlačítkem Edit Sprite spustíte vbudovaný grafický editor, kterým budete moci aktuální sprite upravit. Zvuky (sounds) K čemu slouží zvuky Asi vám nemusím vysvětlovat na co se ve hrách používají zvuky. V Game Makeru můžete používat zvuky buď ve formátu wav, mp3 např k zvukové efekty (výstřel, srážka, atd.) nebo jako hudbu na pozadí. Dále GM podporuje i formát MIDI. Zvuky i hudbu si můžete stáhnout na oficiálních stránkách Vytvářená a nastavování zvuků Zvuk přidáte tak že v hlavní nabídce menu Add klepněte na Add Sound. Vytvoří se nový zvuk a zobrazí se vám okno s nastavením (to můžete znovu vyvolat dvojím poklepáním na ikonu zvuku. Pro načtení zvuku z nějakého souboru klepněte na tlačítko Load Sound. Načtený zvuk si můžete hned příslušným tlačítkem přehrát. Klepnutím na Save Sound uložíte načtený zvuk do souboru. (to využijete především v případě, že ten původní již nemáte) Pozadí (Background) K čemu slouží pozadí? Pozadí použijeme především jako tapetu na pozadí (nebo popředí) do místností. Jak pozadí může použít buď obrázek nebo texturu (jeden díl, který se pořád opakuje a tvoří jeden obrazec). Pozadí i hudbu si můžete stáhnout na oficiálních stránkách Vytváření a nastavování pozadí Pro vytvoření pozadí klepněte v hlavní nabídce menu Add na Add Backround. Vytvoří se nové pozadí a zobrazí se vám okno s nastavením (to můžete znovu vyvolat dvojím poklepáním na ikonu pozadí. Klepněte na tlačítko Load Backround a načtěte obrázek pozadí. Game Maker podporuje všechny nejpoužívanější formáty. Jestli bude zaškrtnutá položka Transparent, bude barva, kterou má pixel úplně v levo dole, v celém obrázku průhledná. Jestli obrázek chcete pozadí upravit, klepněte na tlačítko Edit Backround a spustí se vbudovaný obrázkový editor. Objekty (objects) Coj jsou objekty? Základní součásti hry zvuky, sprity už umíme vytvářet, ale sami o sobě nic neudělají. Teď se naučíme vytvářet nejdůležitější součást Game Makeru - Objekty. Pomocí spritů na sebe vezme objekt grafickou podobu. Aby hra fungovala, musíme pro objekt nastavit Event (událost), např. když se dva objekty srazí nebo když klepnete myší, či zmáčknete klávesu. A logicky k nějaké události musíme přiřadit nějakou akci, která ji bude následovat. Takže, například se srazí dvě autíčka a po této události (srážce) se přehraje zvuk nárazu - akce která se provede po této události(srážku). Více o Událostech a Akcích se dozvíte v dalších kapitolách. Vytváření a nastavování objektů Pro vytvoření objektu klepněte v hlavní nabídce menu Add na Add Object. Vytvoří se nový objekt a zobrazí se vám okno s obsáhlým nastavením, které je rozděleno do třech částí. V první vlevo jsou základní vlastnosti objektu (jméno, sprite...), uprostřed jsou Události a vpravo Akce. My se teď zaměříme na tu první část s obecným nastavením (o událostech a akcích se dozvíte více dále). Objekt můžete pojmenovat (Name:). Dále mu můžete přidělit sprite. Klepněte na příslušnou ikonu. Zobrazí se vám výsuvné menu s vašimi vytvořenými sprity. Pokud jste žádný nevytvořily můžete klepnout na ikonku New. Jestli jste ho již vybrali můžete ho upravit ikonkou Edit. Pokud nebude zaškrtnuto políčko Visible (viditelný), tak bude sprite objektu neviditelný, ale při kolizi s ostatními objekty bude tento sprite využíván. Jestli bude zaškrtnuta položka Solid (pevný) bude objekt nastaven jako pevný (neprostupný jako zeď).Tedy bude rozdíl mezi srážkami pevných objektů a srážkami nepevných objektů. Události (events) K čemu slouží události? Jak jsme si v předchozí kapitole řekli, tak se události definují do objektů. Událost je vlastně nějaký hráčův příkaz (např. stisknutí klávesy, kliknutí myši) nebo nějaká událost ve hře (např. srážka dvou objektů, vytvoření objektu, start hry atd.). Ke každé události musíme přiřadit nějakou akci (např. klepnu myší(událost) -> přehraje se zvuk(akce)) Vytváření událostí Nejdříve musíme vytvoříme objekt do kterého budeme nějakou událost definovat. Pro vytvoření události slouží tlačítko Add Event. Stiskněte tedy toto tlačítko a objeví se vám nabídka všech událostí. Vyberte jednu (kompletní popis naleznete níže) a vámi zvolená událost se zobrazí v seznamu událostí uprostřed. Teď můžete k této události přiřazovat libovolný počet akcí, tak, že označíte událost a do seznamu akcí přetáhnete akci z výběru napravo (o akcích se více dozvíte dále). Pokud chcete událost smazat klepněte na tlačítko Delete (s událostí se odstraní i všechny její akce). Jestli chcete změnit akci na jinou, ale chcete zachovat všechny její akce stiskněte tlačítko s nápisem Change. Akce (actions) Co jsou akce? Akce se také jako události definují do objektů. Jsou to vlastně důsledky událostí. Např. pohyb dopředu, přehrání zvuku, ubrání životu atd. Např. událostí bude stisknutí tlačítka myši a akce bude přehrání zvuku (stisknu tlačítko (událost) -> přehraje se zvuk (akce)) Vytváření akcí Nejdříve musíme vytvoříme objekt do kterého nastavíme nějakou událost. Označíme událost a k této události přetáhneme do seznamu akcí akci. Po přetažení se nám zobrazí okno s nastavením akce (např. rychlost, směr, počet životů, atd.) toto nastavení můžeme opět vyvolat dvojím poklepání na tuto akci. V tomto nastavení můžete také nastavit na jaký objekt bude daná akce aplikována(např. zničení jiného objektu). Dále je zde položka Relative - pokud je zaškrtnuta přičítá se nové skóre k tomu stávajícímu a pokud ne tak se hodnota nastaví na vámi zadanou (přepíše se) Místnosti (rooms) Co jsou místnosti? Nyní už umíme udělat objekty, jejich události a akce. Teď se ještě naučíme vytvářet Rooms (místnosti), tedy herní prostor,- (levely) kam tyto objekty umístíme. Můžeme nastavit výšku a šířku místnosti, jeho pozadí, atd. V další části se to vše naučíme. Místnost vytvoříme opět tím že klepneme v hlavní nabídce v menu Add na Add Room. Přidávání instancí objektů Nejdříve začneme přidáváním instancí objektů (kopií objektů) do místnosti. V nastavení místnosti klepněte na kartu objects. Dole klepněte na ikonku výsuvného menu a vyberte nějaký objekt. Levým tlačítkem myši klepněte tam kam ho chcete přidat. Instance objektu se automaticky zarovná do mřížky. Pravím tlačítkem myši můžete tento objekt smazat. Pokud budete držet klávesu při klepnutí myši, přidávané objekty se do mřížky nezarovnají. Jestli budete držet levé tlačítko myši zároveň s klávesou , budou se za kursorem myši tvořit objekty. Pokud bude zaškrtnuto políčko Detete underlying, objetky které budou na stejné pozici se budou přemazávat. Pokud podržíte klávesu budete moci levým tlačítkem přesouvat objekty Nastavení místnosti V okně místnosti klepněte na kartu settings. V tomto nastavení můžete místnost pojmenovat(Name:), zadat ji nějaký titulek(nadpis u okna hry). Nastavit její šířku a výšku (v pixelech) a rychlost stepů (snímků) za sekundu. (standardně 30/s) Nastavení pozadí V okně místnosti klepněte na kartu background. Na této kartě můžete nastavit pozadí ve vaší místnosti. Pokud zaškrtnete možnost Draw background color, vykreslí se do pozadí barva, kterou můžete změnit níže (Color:). Orázek na pozadí umístíte tím že klepnete na ikonu výsuvného menu a zvolíte pozadí. Ale aby bylo pozadí vidět musí být zaškrtnuta možnost Visible when room starts. Pokud zaškrtnete možnost Foreground image posune se obrázek do popředí a bude překrývat obrázky. Závěr Doufám že vám náš návod pomohl v začátcích tvorby her v Game Makeru. Pokud si nevíte s něčím rady nebo se chcete s něčím poradit, napište na naše-vaše FÓRUM do poradny, kde vám jistě někdo rád poradí. Pokud jste úspěšně dokončily vaši první hru(míč), můžete se dále vytváření her v GM učit z tutoriálů, které naleznete v sekci Tutoriály. Doporučuji začít s českým tutoriálem na vytváření Plošinovek.

Jednoduchý příklad - míč

21. září 2008 v 14:12 | ASC |  Game Maker
Jednoduchý příklad - míč
Takže, potřebujeme dva objekts(objekty): míč a zeď. Potřebujeme také dva Sprity(Obrázky): jeden pro objekt zeď a jeden pro objekt míč. Pokud hráč klepne na míč přehraje se nějaký Sound(zvuk), aby bylo poznat zda se opravdu strefil. Budeme potřebovat room (místnost), v které se bude hra konat . (Jestliže nechcete dělat hru sami podle návodu, můžete si ji stáhnut již hotovou a učit se rovnou z ní - Míč.zip)
Jako první uděláme sprite(obrázek). Z Add menu vyberte Add Sprite(obrázek 1.) (můžete také užít vhodné tlačítko na hlavním panelu) . Otevře se formulář . V poli name bude "Zeď "(2.), tedy jméno obrázku. Klepněte na Load Sprite(3.) a vyberte vhodný obrázek. To je všechno, můžete zavřít formulář(4.). Stejným postupem vytvořte Sprite(obrázek) míče.
Jako další vytvoříme zvuk. Z Add menu vybereme Add Sound(zvuk)(1.) . Otevře se jiný formulář než předtím. Zvuk pojmenujeme(2.) a načteme ho z externího souboru (Load Sound)(3.). Vybereme něco vhodného a zkontrolujeme zda se při stlačení tlačítka opravdu přehraje(4.). Jestliže jste spokojení, zavřete formulář.
Dalším krokem bude vytvořit dva předměty. Jako první uděláme objekt zeď . Z Add menu vyberte Add Object(objekt)(1.).Formulář se bude zdát trochu složitější než předtím. V levo jsou souhrnné informace o objektu. Dáme objektu vhodné jméno(2.) a kapku dole je menu(zobrazí se po kliknutí n ikonku), z kterého vybereme náležící sprite (obrázek) zdi(3.). Protože je zeď pevná(nepropustná) musíme zaškrtnout kolonku Solid(pevný)(4.). To pro tuto chvíli stačí.
Znovu vytvořte nový předmět, jménem míč(1.), a dáme mu sprite(obrázek) míče(2.). Nezaškrtněte kolonku Solid(pevný). Pro míč musíme definovat nějaké chování. Ve středu vidíte prázdný seznam událostí. Dole je tlačítko Add Event(přidat událost)(3.). Stiskněte ho a uvidíte všechny možné události. Klepněte na Create(4.)(událost při vytvoření objektu - objekt se vytvoří vždy při startu hry). Nyní se přidá na seznam událostí. Na pravo vidíte všechny možné Actions (akce), které se aktivují, pokud nastane jim určená událost(v našem případě vytvoření objektu). Ze skupiny Move(pohyb) přetáhněte akci s 8 červenými šipkami do seznamu akcí uprostřed(5.). Tato akce dá předmětu pohyb v konkrétním směru. Jakmile vložíte akci do seznamu akcí otevře se DIALOG v kterém můžete zvolit směr a rychlost pohybu. Vyberte všech 8 šipek pro náhodný směr(6.). Speed(rychlost) nastavte na 8(7.). Nyní ukončete DIALOG. Tak, míč se bude pohybovat, je hotov.
Za druhé musíme nastavit chování míče při nárazu do zdi. Chceme aby se míč odrážel. Znovu přidáme Add Event(přidat událost)(1.). Zvolíme událost collision(srážka) a zvolíme objekt Zeď(2.). Pro tuto událost potřebujeme bounce aganist objects (činnost při, které se objekty od sebe odrazí) (3.). (Jestli umíte anglicky nebo máte naši češtinu (sekce download) můžete vidět co každá činnost dělá pokaždé, když nad ní podržíte myš)
Nakonec potřebujeme nastavit událost, když hráč klikne na míč levým tlačítkem . Přidáme odpovídající událost(AddEvent)(1.) Mouse - Left Button(2.) . Po této události se odehraje několik akcí: zaprvé se přehraje zvuk( play a sound) (naleznete ho ve skupině akcí MAIN1)(3.), přičtení score (v skupině score (Set the score - nastavit score) )(3.) a ještě nastavení pohybu do nového směru(3.). (Stejnou cestou jako v události Create). Pro zvukovou činnost, vyberte správný zvuk. Pro přičtení score, nastavte činnost New score na 1 a zaškrtněte relative . To znamená že se přičte 1 bod k stávajícímu score. (Jestliže chcete změnit nastavení akce, tak na ni dvakrát klikněte.)
Naše předměty jsou připraveny. Už jen musíme vytvořit nějakou místnost, kde se bude hra odehrávat. Klepněte tedy na Add menu a vyberte Add Room(místnost). Vpravo vidíte prázdnou místnost(prostor s mřížkou). V levo najdete záložky s nastavením pro pozadí (backgrounds), dále pro globální nastavení (setings), kde se dá nastavit výška (height) a šířka (width) místnosti, a jednu záložku, z které můžete do místnost přidávat objekty. Dole vyberte z menu (zobrazí se při klepnutí na ikonku) objekt Zeď.(2.) .A Kliknutím tento objekt umístíte do místnosti. Odstranit ho můžete pravým kliknutím myši. Pomocí Zdi vytvořte pěknou hranici okolo místnosti.(3.) Nakonec umístěte 1 nebo 2 objekty míč do místnosti.(4.) Naše hra je připravená.
Je čas pro zkoušku hry. Klepněte na tlačítko Run (to zelené v hlavní liště) (1.). Jestliže jste neudělali žádnou chybu míč se začne pohybovat. Pokuste se kliknout na míč myší a uvidíte co se stane. Hru zastavíte stlačením klávesy <Esc>. Teď můžete hru dále vylepšovat.
Blahopřejeme. Udělali jste první malou hru.
Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte a zaregistrujte se na naše FÓRUM, kde vám v poradně jistě někdo poradí!
Takže pokud jste trošku pochopili Game Maker a chtěli by jste vytvářet další hry, doporučuji si v sekci TUTORIÁLY stáhnout již pokročilejší tutoriál na výrobu tzv. Plošinovek.
Dále jsou v návodu podrobně popsány všechny funkce Game Makeru. Jako je vytváření spritů, zvuků, místností, dále je zde také seznam a popis událostí a akcí a další věci, které vám pomohou se začátky v Game Makeru.

Jak mám začít ?

21. září 2008 v 14:11 | ASC |  Game Maker
Nejprve si stáhněte Game Maker ze sekce Download. Nejdříve si předvedeme Game Maker na příkladě. Hra bude velmi jednoduchá: Míč skákající mezi nějakými zdmi. Hráč se bude muset strefit myší do míče. Pokud se do něj strefí dostane bod. Jestli se vám podařilo spustit Game Maker, budeme pokračovat dále ve vytváření hry.

Co to je Game maker

21. září 2008 v 14:10 | ASC |  Game Maker
Game Maker je jednoduchý program určený pro výrobu vašich vlastních her. Hry v něm jdou vyrábět bez znalosti jakéhokoli programovacího jazyka. Je to velmi jednoduché zkuste to :-)

Úvod

21. září 2008 v 14:09 | ASC |  Game Maker
Zachtělo se vám někdy vyrobit vlastní hru, ale nešlo to, protože jste neuměli nějaký z programovacích jazyků? Tak pro vás je tu program Game Maker, kterým jde bez znalosti jakéhokoli programovacího jazyka velmi jednoduše vyrábět hry.
Tento návod na program Game Maker je zaměřen především pro začátečníky. Seznámíme vás v něm se všemi základními prvky Game Makeru. Nejdříve je tu pro vás připraven malý obrázkový tutoriál, neboli pracovní postup - příklad, kterým vás seznámíme se vším základním co potřebujete k vytvoření malé hry. Dále je zde popsáno základní uživatelské prostředí Game Makeru, jak nastavit a vytvořit sprity, zvuky, pozadí, objekty, místnosti a co jsou to akce a události. Takže pokud jste začátečník a chcete si vytvořit vlastní hru, pusťte se rovnou na to.

Jak přejít?

20. září 2008 v 10:45 | ASC |  Mozilla Firefox

Jak přejít?

Vyměnit Internet Explorer za Firefox je jednoduché. Stačí stáhnout a nainstalovat Firefox. Pak už jen zbývá přenést vaše oblíbené položky z Internet Exploreru. Následujte našeho jednoduchého průvodce.

Import Oblíbených položek z Internet Exploreru

Importování oblíbených položek do Firefoxu je velmi snadné. Při prvním spuštění se Firefox zeptá, odkud chcete importovat data. Vyberte "Microsoft Internet Explorer". A je to! Všechny oblíbené položky jsou v záložkách Firefoxu. Můžete je spravovat pomocí Správce záložek, který najdete v hlavní nabídce Záložky.
Všechna nastavení ukládá Firefox na váš disk do adresáře s profilem.
Na Windows XP/2000 je adresář obvykle umístěn v cestě %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\[Náhodné znaky].default\. Stačí si prohlédnout C:\Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\ a zbytek by měl být jasný.
Na Windows 95/98/ME je adresář obvykle umístěn v C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\[Náhodné znaky].default.
Nemáte své oblíbené položky? Báječné, tím bude přechod ještě jednodušší! Jen nainstalujte a máte hotovo.

Vychutnejte si znovu prohlížení Internetu

A je to! Vidíte? Nebylo to těžké. Ve skutečnosti Firefox udělá většinu věcí za vás. Tak si užívejte nepřekonatelnou rychlost a spolehlivost, aniž byste se vzdali své bezpečnosti. Vraťte se zpátky na web s Mozilla Firefoxem.

Co o Firefoxu říkají média?

20. září 2008 v 10:44 | ASC |  Mozilla Firefox

Co o Firefoxu říkají média?

Mnoho recenzentů a komentátorů přechází z Internet Exploreru na Firefox. Někteří vyzkoušeli Firefox, aby poskytli vyvážené zpravodajství, a při té příležitosti si prostě Firefox oblíbili. Ikonka Internet Exploreru se časem ocitla na okraji jejich pracovní plochy nebo rovnou v koši. Ostatní recenzenti Firefox používají často, ale přejít zatím nechtějí. A někteří prostě o Firefoxu píší pěkné věci, i když používají Internet Explorer. Vážíme si všech příznivých recenzí, ale nejvíce těch, které doporučují používat Firefox.

Výběr z recenzí

Žádné zbytečnosti navíc

Živě
Firefox už dávno vyrostl z dětských kalhotek a naplnil své cíle. Je rychlý, bezpečný, podporuje standardy a je příjemný pro uživatele. Svou filozofií zaručuje, že každý uživatel od něj dostane přesně to, co žádá - žádné zbytečnosti navíc. Kdo jej vyzkouší, pravděpodobně již nebude mít důvod ho opustit. (Čtěte dále...)
Anna Bernáthová, Živě.cz

Rychlejší, pohodlnější a přehlednější

ČTK
Uživatelům však (Firefox) poskytuje různé výhody, které MSIE nemá - například brouzdání po internetu pomocí záložek. Nové stránky se totiž mohou otevírat v jednom "okně" seřazené do záložek elektronického pořadače. To je pro mnohé rychlejší, pohodlnější a přehlednější než přístup MSIE, který stránky otevírá buď přes sebe nebo do zvláštních oken.
Jiří Majstr, ČTK / České Noviny

Světelné roky napřed

Mad Penguin
Firefox je ve srovnání s prohlížečem Internet Explorer světelné roky napřed. Microsoft bude muset tvrdě máknout, aby dohonil použitelnost a funkčnost tohoto prohlížeče. (Čtěte dále...)
Adam Doxtater, Mad Penguin.org

Správna voľba

Inet.sk
V jednoduchosti je krása a Firefox je nádherne jednoduchý a príjemne ovládateľný. Ak hľadáte nový prehliadač za ten Váš starý, tak Firefox je určite správna voľba. V prospech Firefoxu hovorí aj jeho cena, ktorá sa rovná nule a veľké množstvo zaujímavých rozšírení. (Čtěte dále...)
Michal Slančík, Inet.sk

Závan čerstvého vzduchu

Forbes
Používáme Firebird současně na Windows XP a na Mac OS X od Apple již několik týdnů. Čím více jej používáme, tím více se nám líbí a tím méně máme potřebu spustit Explorer.
Firebird je při porovnání s Explorerem závanem čerstvého vzduchu. Díky prohlížení v panelech, blokování vyskakovacích oken a zabudované liště vyhledávání budete považovat Internet Explorer za zastaralý. (Čtěte dále...)

Zkušenosti

20. září 2008 v 10:44 | ASC |  Mozilla Firefox
Nabízíme vám zkušenosti některých lidí, kteří úspěšně přešli z Internet Exploreru na Firefox.

Několik krátkých zkušeností ...

Chtěl jsem lepší alternativu

Jmenuji se Jan Řezáč, studuji v Brně a poslední tři roky se věnuju tvorbě webů. Na Firefox jsem z IE 6 přešel asi před rokem, kdy jsem se začal zajímat o podporu standardů mezi jednotlivými prohlížeči - IE si vedl podstatně hůř než jiné prohlížeče a já chtěl nějakou lepší alternativu. S Firefoxem jsem nadmíru spokojen - mám více stránek otevřených v jednom okně, nainstalovanou spoustu pluginů, které mi zjednodušují práci, a navíc ještě fajn skin.
Jan Řezáč

Objevil jsem různé vymoženosti

Používám internet tak tři roky. Ještě asi před rokem jsem byl zarytým IE a Windows userem. Pak jsem v časopisech začal číst něco jako IE a jeho bezpečnostní díry, Linux = větší bezpečnost. Tak jsem se alespoň rozhodl zkusit něco, co je i na Linuxu, Firefox. V počátku mě tento skvělý prohlížeč nijak neohromoval, ale pak jsem zjistil různé vymoženosti jako záložky, extenze a vzhledy. Rázem jsem začal mít k IE velký, opravdu hodně velký odpor a dnes jej spouštím pouze na testování stránek.
Jakub Machala

A mnoho dalších


Nejčastější otázky

20. září 2008 v 10:43 | ASC |  Mozilla Firefox

Nejčastější otázky

Pokud podobně jako většina lidí přemýšlíte o přechodu z Internet Exploreru na Firefox, máte hodně otázek/dotazů. Nabízíme vám odpovědi na ty nejčastější, máte-li další, navštivte stránku s často kladenými otázkami nebo se zeptejte ve webovém fóru podpory uživatelů Firefoxu.

Jak přenesu své oblíbené položky?

Přenesení oblíbených položek do Firefoxu je velmi snadné. Firefox se po prvním spuštění zeptá, odkud chcete data přenést. Vyberte "Microsoft Internet Explorer" a je to! Všechny oblíbené položky jsou nyní v záložkách Firefoxu. Můžete je spravovat pomocí Správce záložek v nabídce Záložky.

Mohu na některých stránkách povolit vyskakovací okna?

Klepnuli jste na odkaz a nic se nestalo? Neobjevila se lišta s nápisem "Aplikace Firefox zabránila stránce otevřít vyskakovací okno" nebo ikonka škrtlého okna v pravém okně prohlížeče? Vidíte-li lištu nebo ikonku (viz obrázek vpravo), znamená to, že Firefox zablokoval vyskakovací okno. Po klepnutí na lištu nebo ikonku můžete povolit zobrazování dané stránce vyskakovací okna.
Poznámka: Když klepnutí na odkaz neotevře okno napoprvé (kvůli blokaci), klepněte na něj znovu. Firefox někdy rozpozná, že si přejete otevřít vyskakovací okno.

Fungují ve Firefoxu všechny stránky?

Ačkoliv většina uživatelů se při návštěvě webových stránek nikdy nesetká s problémem, některé stránky bohužel ve Firefoxu nefungují. Naše první rada je zjistit, zda je takovou stránku opravdu nutné navštívit. Některé stránky znemožňují Firefoxu přístup, protože používají technologii IE zneužitelnou ve škodlivých programech. Pokud jde o speciální stránku, kterou potřebujete navštívit, musíte použít Internet Explorer nebo jiný prohlížeč kompatibilní s vaším operačním systémem. Můžete využít i rozšíření IE View, které do kontextové nabídky Firefoxu přidá možnost otevřít danou stránku v Internet Exploreru.

Budu moci provozovat své internetové bankovnictví?

S největší pravděpodobností ano. Firefox obsahuje vše potřebné pro podporu moderních internetových bankovnictví. V současné době podporují Firefox všechny bankovní ústavy u nás s výjimkou Komerční banky. Více informací naleznete v přehledovém článku Internetová bankovnictví v Mozille.

Je k dispozici o Firefoxu kniha v češtině?

Ano. Nakladatelství CP Books vydalo knihu Mozilla Firefox: Kompletní uživatelská příručka. Autorem knihy je Václav Kadlec a kniha je určena převážně pro začátečníky. Bližší informace o knize se dočtete v naší recenzi.

Kde jsou uloženy záložky a nastavení?

Firefox ukládá všechna nastavení na disk do složky s profilem.
Ve Windows Vista je složka umístěna v C:\Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\default\.
Ve Windows XP/2000 je složka umístěna v %AppData%\Mozilla\Firefox\Profiles\[Náhodné znaky].default\. Prohlédněte si C:\Documents and Settings\ [Uživatelské jméno]\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\ a zbytek by vám měl být jasný.
Ve Windows 95/98/ME je složka umístěna v C:\WINDOWS\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\[Náhodné znaky].default\
V Linuxu je složka umístěna v ~/.mozilla/firefox/[Náhodné znaky].default/.
V systému Mac OS X je složka umístěna v ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/[Náhodné znaky].default/.
%AppData% je zkratka pro složku Data aplikací ve Windows 2000/XP. K jejímu použití klepněte na nabídku Start > Spustit..., vložte %AppData% a stiskněte klávesu Enter. Budete přemístěni do skutečné složky, která se běžně nachází v C:\Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Data aplikací.

Jaké jsou klávesové zkratky?

Nabízíme vám přehled nejběžnějších klávesových zkratek Firefoxu, které vám v prohlížeči pomohou zrychlit opakující se akce. Kromě toho David Tenser sestavil vynikající porovnání klávesových zkratek Firefoxu, Internet Exploreru a Opery v angličtině.

Je Firefox dostupný v češtině?

Ano. Firefox je kompletně lokalizován do češtiny týmem CZilla a je k dispozici i v celé řadě dalších jazyků. Firefox patří mezi tzv. open-source programy (programy s otevřeným zdrojovým kódem) a je nabízen zcela zdarma. Vybrat si můžete také z celé řady lokalizovaných rozšíření.

Pro jaké platformy je Firefox dostupný?

Firefox je dostupný pro Windows, Macintosh OS X a Linux.
Obecné požadavky na PC
 • Pentium 233 MHz (doporučeno Pentium 500 MHz a novější)
 • 64 MB RAM (doporučeno 128 MB RAM a více)
 • 52 MB volného místa na disku
Požadavky pro Windows: 98/98SE/ME/NT 4.0/2000/XP (doporučeno)
Požadavky pro Linux:
 • Jádro 2.2.14 a novější s minimálně následujícími verzemi knihoven a balíčků:
  • glibc 2.3.2
  • gtk+2
  • XFree86-3.3.6
 • Firefox byl testován na Red Hat Linuxu 8.0 a novějším
Požadavky pro Macintosh:
 • PowerPC 604e 266 MHz (doporučeno PowerPC G4 667 MHz a novější)
 • G3, G4, 64 MB RAM (doporučeno 256 MB RAM a více)
 • 72 MB volného místa na disku
 • OS X 10.1.x nebo 10.2.x a novější

Co jsou rozšíření a jak je nainstalovat?

Rozšíření je balíček, který může do Firefoxu přidat další funkce jako např. blokování reklamy či sledování informací o počasí.
Rozšíření se do Firefoxu přidávají jednoduchou instalací, kterou popisuje návod Jak instalovat rozšíření ve Firefoxu.
Mnoho rozšíření naleznete na serveru Mozilla Update, vybírat také můžete z řady rozšíření lokalizovaných do češtiny.

Jak nainstalovat zásuvné moduly (pluginy)?

Firefox podporuje všechny současné verze běžných zásuvných modulů (pluginů) jako jsou Macromedia Shockwave, Flash, Java JRE od Sunu a Adobe Acrobat Reader. Když navštívíte stránku vyžadující zásuvný modul, který nemáte nainstalován, objeví se v horní části prohlížeče lišta symbolizující možnost jeho doinstalování. Kliknete-li na tlačítko Instalovat chybějící zásuvný modul..., Firefox se pokusí nalézt instalaci požadovaného modulu. Pokud se mu to nepodaří, můžete se zkusit ruční instalaci nebo nalézt modul na stránce o zásuvných modulech nebo na webu Dokumentace pluginů pro Mozillu.

Jak používat rychlé hledání?

S Firefoxem můžete vyhledávat ve vašich oblíbených vyhledávačích (např. Google) pomocí rychlého hledání. Při rychlém hledání napíšete do adresního řádku prohlížeče tzv. klíčové slovo, kterým určíte, na kterém vyhledávači chcete hledat a za ně připíšete hledaný termín. Napíšete-li gg CZilla, budete na vyhledávači Google hledat slovo "CZilla". Seznam všech klíčových slov obsahuje "Složka rychlého hledání", kterou najdete ve vašich záložkách. Příšlušné klíčové slovo zjistíte, pokud si zobrazíte vlastnosti záložek v této složce.
Poznámka: Chcete-li přiřadit klíčové slovo vyhledávači, který dosud není zařazen, postačí, když na stránce vyhledavače klepnete pravým tlačítkem myši na vyhledávací políčko a zvolíte "K vyhledávání přiřadit klíčové slovo". Pak již jen nastavíte název záložky a vámi vybrané klíčove slovo.

Mohu používat své oblíbené download managery?

Prohlížeč Mozilla Firefox dnes přímo podporuje řada moderních download managerů (správců stahování). Připravili jsme pro vás podrobný přehled podporovaných download managerů. Managery, které Firefox nepodporují přímo, lze používat za pomoci rozšíření FlashGot.

Musím odinstalovat Internet Explorer?

Ne, nemusíte. Nejen, že můžete mít nainstalovaný Internet Explorer a Mozilla Firefox zároveň, ale můžete mít oba prohlížeče spuštěné současně.

Existuje pro Firefox překladač webových stránek?

Ano. Pro Firefox jsou k dispozici překladače PC Translator a Eurotran XP.

Proč přejít na Firefox?

20. září 2008 v 10:26 | ASC |  Mozilla Firefox
Proč přejít na Firefox? Objevte báječné vlastnosti a funkce Firefoxu, po kterých jste toužili. Přečtěte si 11 důvodů proč nahradit zastaralý prohlížeč zbrusu novým. Rychlé prohlížení v panelech Vyhledávání na Google s otevřením jedné nalezené stránky na pozadí Otevírání panelů na pozadí umožňuje nahrávat stránky, aniž byste museli přerušit prohlížení té současné Prohlížení v panelech změní způsob, jakým používáte Internet. Dovolí vám nahrávat nové stránky na pozadí a přečíst si je, až budete chtít. Tím, že vidíte zobrazené stránky v jednom okně, vám prohlížení v panelech usnadní orientaci ve velkém množství stránek. Procházet mezi panely je jednoduché, stačí jedno kliknutí na požadovaný panel. Stránky se v panelech nahrávají na pozadí a vaše prohlížení je proto rychlejší a přehlednější. Při kliknutí na odkaz stačí stisknout Ctrl, nebo použít prostřední tlačítko myši. Ukázka složky záložek s nabídkou otevření do panelů "Otevírat v panelech" otevře záložky ve složce do panelů. S prohlížením v panelech je procházení webu rychlejší a efektivnější. Soustředíte se na čtení stránky, kterou právě prohlížíte, aniž byste museli přepínat mezi okny. Zatímco čtete, nově otevřené stránky se nahrávají v panelech na pozadí. Když jste připraveni je přečíst, jejich nahrávání je dokončeno a nemusíte čekat. I když to vypadá jednoduše, prohlížení v panelech je skutečně revoluční myšlenka. Firefox vám přináší ten nejjednodušší a nejintuitivnější způsob panelového prohlížení, jaký dnes můžete nalézt. Blokování vyskakovacích oken Ikonka v pravém dolním rohu aplikace upozorňující na blokování vyskakovacího okna Ikona upozorňuje, že prohlížeč zablokoval vyskakovací okno Firefox blokuje zobrazování obtěžujících vyskakovacích (pop-up) oken. Práce s webem je pak taková, jaká by měla být - klidná, pohodlná a bez překážek. Některé stránky ke svému použití otvírání nových oken potřebují. Když Firefox zablokuje nějaké okno, zobrazí lištu s nápisem "Aplikace Firefox zabránila stránce otevřít vyskakovací okno" a ve stavovém řádku ikonu (viz obrázek). Kliknutím na tuto lištu nebo na ikonu zobrazíte seznam oken, která Firefox zablokoval při nahrávání aktuální stránky. Zde můžete některým oknům snadno povolit, aby se zobrazila. Pokud chcete, můžete danému serveru otevírání vyskakovacích oken povolit natrvalo. Rychlejší vyhledávání Hledání fotografických stránek pomocí slova "foto" Rychlé hledání v záložkách v akci Většinu času stráveného s prohlížečem něco hledáme. To je také důvod, proč má Firefox ze všech prohlížečů nejlepší vyhledávání. Stisk Ctrl+K vás přenese přímo do pole hledání. Vložte, co hledáte a stiskněte Enter. Zobrazí se výsledky nalezené vyhledávačem Google. Nemusíte hledat jen na Google - český Firefox obsahuje i vyhledávání na portálech Seznam a Centrum, vyhledávači Jyxo, v obchodech Internet Mall a softwarovém katalogu Slunečnice.cz. Pokud vložíte text přímo do adresního řádku, provede se na Googlu hledání "Zkusím štěstí" a do prohlížeče se vám rovnou načte první nalezený výsledek. Pokud vkládanému textu předřadíte klíčové slovo, určíte, pomocí kterého vyhledávače bude hledání provedeno (zkuste zadat třeba gg CZilla pro hledání na Googlu). Motto "Hledejte rychleji" není ve Firefoxu prázdným heslem. Všechny části prohlížeče jsou navrženy s ohledem na vyhledávání. Vemte si takové prohlížení v panelech - v jednom panelu spusťte vyhledávání, vyhledané výsledky si otevřte v panelech na pozadí, přepínejte se mezi nimi a porovnejte je. Záložky a historie obsahují pole Hledat, které vám pomůže rychle najít hledanou záložku i v dlouhém seznamu, nebo se podívat mnoho dní zpět v historii. Firefox má také šikovné kontextové menu umožňující hledání označeného textu. Soukromí snadno a rychle Ikonka sekce Soukromí z Možností Firefox má mocné nastavení pro ochranu soukromí. Vaše soukromí je pro nás důležité. Firefox vám dává možnost sledovat všechny informace, které prohlížeč ukládá během prohlížení stránek - např. věci, které jste vložili do formulářů, cookies, soubory které jste stáhli, stránky které jste navštívili (Historie) a tak dále. V Možnostech v sekci Soukromí můžete snadno vymazat kteroukoli z těchto informací. Jestliže používáte veřejný nebo sdílený počítač, můžete všechny tyto informace vymazat jediným kliknutím na tlačítko Vymazat vše. Pryč s obtěžujícími prvky Ikonka sekce Obsah z Možností Firefox znemožní obtěžující triky na stránkách Firefox dokáže předcházet i mnoha dalším obtěžujícím akcím, které vás provázejí již léta, jako jsou různé triky se stavovým řádkem - např. animace stavového řádku, snaha skrýt, kam odkazy skutečně odkazují atd. Firefox je navržen tak, aby vás jeho standardní nastavení obtěžovalo co nejméně. Změnit tato nastavení můžete v sekci Možností pro Obsah. Firefox přichází se stejně bohatými možnostmi nastavení jako Mozilla Suite. Dovoluje vám kontrolovat cookies, JavaScript a mnohé další prvky podle vašich potřeb. Lepší Záložky a Historie Celkový náhled Správce záložek Se Správcem záložek bude třídění vašich záložek snadné. Firefox usnadňuje organizování vašich záložek pomocí Správce záložek (menu Záložky, Správce záložek...). Vytvořte si složky pro seskupování podobných odkazů a připisujte si k záložkám popisky, abyste si později vzpoměli, proč jste si záložku vytvořili. Záložky si můžete seřadit, jak chcete; podle Názvu, Umístění, Data poslední návštěvy atd. Firefox vám umožňuje přiřadit k záložce klíčové slovo, takže ji můžete snadno otevřít pouhým napsáním tohoto slova do adresního řádku prohlížeče, což vám ušetří čas při psaní dlouhých adres. Do záložek lze uložit také aktuální rozložení panelů. Můžete si tak jedním kliknutím otevřít několik oblíbených stránek najednou, např. zpravodajské servery k ranní kávě. Záložky i Historii si můžete zobrazit v postranní liště a přistupovat k nim tak rychleji. Stačí stisknout Ctrl+B (pro Záložky) nebo Ctrl+H (pro Historii). Odkazy z nich otevřete pouhým kliknutím. Přístupný, inteligentní a rychlý Ukázka hledání slova Firefox Vyhledávání během psaní v akci Vše hned po ruce. Firefox nabízí nejlepší sadu klávesových zkratek. Díky nim máte všechny důležité funkce hned po ruce. Alt+D nebo Ctrl+L pro rychlý přístup k adresnímu řádku, Ctrl+K pro pole hledání. Ctrl+T otvírá nový panel a Ctrl+S dělá to, co asi čekáte - uloží aktuální stránku. Chcete-li znát další, máme pro vás seznam klávesových zkratek. Jak Záložky, tak Historie jsou pro rychlý přístup dostupné v postranní liště. Jednoduše stiskněte Ctrl+B pro Záložky a Ctrl+H pro Historii. Odkazy v nich otevřete pouhým kliknutím. Po zadání prvého písmena se objevily stejně začínající dříve hledané výrazy Firefox vám pomáhá s vyplňováním webových formulářů a pamatuje si, co jste hledali. Inteligentní. Firefox si pamatuje, co jste zadali do formulářů, čímž vám urychlí a zjednoduší opakované vyhledávání nebo vyplňování položek (např. vaše jméno). Šikovný Správce hesel může automaticky doplnit uživatelská jména a hesla na stránkách, které vyžadují přihlášení. Ještě rychlejší. Při každodenním prohlížení stránek zjistíte, že Firefox je rychlejší než jeho soupeři (např. Internet Explorer). Stránky se vám na obrazovce budou objevovat dříve a jen zřídka narazíte na nepříjemné zaseknutí aplikace. Ve výsledku vám tak skutečně připadá vše rychlejší. Přizpůsobitelný a rozšiřitelný Přizpůsobení lišt Přizpůsobení lišt ve Firefoxu Přizpůsobte si nástrojové lišty. Nastavte si je tak, jak chcete. Můžete mít třeba jen jednu úzkou lištu. Nebo můžete mít celou sadu lišt se všemi dostupnými funkcemi. Nástrojové lišty Firefoxu jsou plně přizpůsobitelné a můžete je mít přesně tak, jak se vám budou líbit. Vyberte Zobrazit, Nástrojové lišty, Vlastní... a jednoduše přetáhněte vše tam, kde to chcete mít. Firefox vám dovolí i vytvářet nové lišty. Další lišty můžete získat instalací rozmanitých rozšíření. Nejrozšířitelnější. Uživatelské rozhranní Firefoxu můžou vývojáři rozšířit pomocí průmyslových standardů (XML, CSS, JavaScript a další) i pomocí komplexních modulů z C++. Mezi takovými rozšířeními najdete vše od relativně jednoduchých nástrojů, až po pokročilé aplikace jako JavaScript Debugger nebo DOM Inspektor. Kompletní seznam rozšíření je dostupný na Mozilla Update, na CZille nabízíme rozšíření lokalizovaná do češtiny. Rozšíření lze snadno instalovat. Správce motivů vzhledu Změnit motiv vzhledu je snadné. Změna vzhledu. Uživatelské rozhranní Firefoxu je plně přizpůsobitelné použitím stejných standardů CSS, XML atd. jako u rozšíření. Možnosti změny vzhledu jsou nekonečné. Firefox může vypadat jako počítač Lcars ze StarTreku nebo dokoce připomínat Microsoft Internet Explorer. Kompletní seznam motivů vzhledu najdete na Mozilla Update. Všechny motivy lze jednoduše instalovat. Moderní Správce stahování Správce stahování v průběhu stahování souboru Stahování do vybraného adresáře, zobrazení ukončení stahování v liště. Vestavěný Správce stahování je moderní a uživatelsky přívětivý. Zobrazuje seznam všech probíhajících i dokončených stahování s patřičnými popisky. Uživatel má plnou kontrolu nad probíhajícími i neaktiními procesy stahování, může znovu zkusit stáhnout nedokončené, smazat dokončené i nedokončené, otevřít stažené soubory v systémovém prohlížeči nebo vyčistit celý seznam. Poklepání (dvojklik) může být použito ke spouštění souborů. Správce stahování vám šetří místo v liště úloh tím, že má pouze jedno okno pro všechna stahování, a tím, že ukazuje v seznamu úloh průměrnou staženou část a počet zbývajících stahování. Po skončení stahování je uživatel upozorněn podobně jako při přijímání e-mailu: "Stahování dokončeno". Navíc je správce natolik inteligentní, že vás upozorní, pokud se snažíte ukončít Firefox v případě, že ještě existují nedokončené procesy stahování. Postaven na standardech W3C CSS W3C XHTML 1.0 Firefox si udržuje přední postavení, pokud jde o podporu standardů. Firefox má světově nejlepší podporu W3C standardů (CSS, DOM, a další). Tam, kde prohlížeče jako Opera nebo IE mohou na dynamických stránkách zakolísat, Firefox obvykle uspěje. Firefox je program s dostupným zdrojovým kódem (Open Source). To znamená, že prohlížeč Firefox je nejen volně dostupný, ale i jeho vývoj probíhá otevřeně. Firefox je jen jeden z mnoha prohlížečů a projektů založených na mocné zobrazovací technologii Mozilla Gecko. Protože se jedná o otevřený software, je garantováno, že kód neobsahuje žádný záměrně škodlivý kód nebo spyware. Jednoduché a srozumitelné rozhraní Celkový pohled na prohlížeč Díky jednoduchému rozhraní a zabudovanému vyhledávání budete mít na webu nevídané zážitky Zjednodušené uživatelské rozhraní. Snažili jsme se, aby používání Firefoxu bylo pro každého snadné a jasné. Prohlížeče jako Mozilla nebo Opera se více zaměřují na množství vlastností a komplexnost na úkor celkové použitelnosti. Proto jsme vytvořili prohlížeč, který je co nejjednodušší a také nejsrozumitelnější. Všechna základní nastavení byla pečlivě vybrána tak, abyste nepotřebovali strávit ani minutu jejich nastavováním. Menu a dialogy jsou čisté a neobsahují zbytečné volby, které vyžívá jen minimum lidí. Pokud existují vlastnosti, které Mozilla nebo Opera mají, ale Firefox ne, máme pro to dobrý důvod. Pokud i přesto něco z toho potřebujete, využijte množství užitečných rozšíření na Mozilla Update.

Mozilla Firefox

20. září 2008 v 10:23 | ASC |  Mozilla Firefox

web pod vaší kontrolou

Hlavní okno Mozilla Firefoxu
 • Rychlejší prohlížení webu
 • Blokování vyskakovacích oken
 • Prohlížení stránek v panelech
 • Snadná změna vzhledu
 • Intuitivní ovládání v češtině
 • Integrované hledání na Google
 • Mnoho doplňkových rozšíření
 • Jednoduchá instalace
 • Pro všechny zdarma

Na 400 Novinek

18. září 2008 v 19:38 | ASC |  Total commander
Total Commander, dříve známý jako Windows Commander, je tu s námi již řádku let, a léta vývoje se na něm opravdu podepsala. Není snad žádný jiný správce souborů, který by byl podobně doslova "natřískaný" klávesovými zkratkami. S každou další verzí přibude pár nových funkcí, několikero rozšíření těch stávajících, a spousta klávesových zkratek, které je stále těžší a těžší udržet v paměti. Myslím, že nebudu sám, kdo přestal všechny ty změny už dávno sledovat. Jejich výčet od verze 3.0 najdete chronologicky uspořádaný v souboru history.txt v adresáři Total Commanderu.
Ani připravovaná verze 7.0 není, co se nových funkcí týče, výjimkou. Se stále rostoucím počtem funkcí je stále těžší vymyslet něco nového. Proto už jde většinou jen o doplňky a rozšíření, která v předcházejících verzích málokomu chyběly. Přechod z jedné generace na druhou už s sebou nepřináší žádné razantní změny, jako tomu bylo dřív. Jde spíše o kosmetická vylepšení, u kterých můžeme jen kroutit hlavou, proč tuto hloupoučkou funkci neměl Total Commander dřív, jaktože mi doteď nechyběla, či se ptát, jestli tuto novinku vůbec kdy využiju.
V dnešním článku si představíme některé novinky betaverze 7.0pb1 proti ostré verzi 6.55a. Nebude-li uvedeno jinak, obrázek vlevo ukazuje verzi 6.55a a obrázek vpravo novější 7.0pb1.
První velkou změnou, které si při pohledu na novou verzi programu všimnete, je přepracovaný vzhled. Změny potkaly sadu ikon v tlačítkové liště - příšerné šestnáctibarevné ikonky (nahoře), které pamatují snad ještě Windows 3.1, nahradily konečně modernější ikony s 256 barvami.

Podobně je tomu i u ikony programu - klasické modré disketě narostly rozměry z 32×32 pixelů na 48×48 pixelů a počet barev se zvýšil na šestnáct.
Přibyla i možnost zapínat a vypínat vzhled témat Windows XP - jak se tato vlastnost projeví na vzhledu Total Commanderu 7.0b pod Windows Vista, ukazují následující obrázky:
Pruhovaný seznam souborů a adresářů, to je další vlastnost nové verze. Pro snazší orientaci můžete nastavit jinou barvu sudých a lichých řádků v oknech. Tato změna ale na první pohled spíše rozptyluje.

Za další z větších změn se dá označit nový zobrazovací režim "separate tree" či česky "samostatný strom", při kterém je žádný, jeden nebo oba panely rozděleny stejně jako průzkumník Windows na strom a seznam souborů a adresářů.
V klasickém stromu pak přibyla o jeden stupeň vyšší úroveň s jednotlivými disky a plochou, je tedy možné procházet "Tento počítač" podobně jako v Průzkumníkovi:
Soubory lze v panelu nově řadit nikoliv podle jediného, ale i podle více parametrů. Například pokud budete mít soubory seřazeny podle přípon, můžete je klepnutím na záhlaví v kombinaci s klávesou Ctrl dále řadit podle velikosti, data atd. Pořadí, ve kterém se řadí pak symbolizuje malé číslo v záhlaví.
Drobného vylepšení, které ocení především myšoidní uživatelé, doznaly i panely - poklepáním na prázdné místo vedle panelu se otevře nový.
Jedna z funkcí, kterou měl mít Total Commander už dávno, je autocomplete, která automaticky doplňuje názvy souborů a adresářů, pokud píšete cestu do některého z dialogových oken (běžná funkce průzkumníka). Nově se lze s pomocí klávesy Ctrl a šipek skákat po celé cestě k souboru po lomítkách podobně jako ve Wordu po slovech.
Multi-rename tool, neboli hromadné přejmenování souborů doznalo větších změn, seznam souborů se například dá řadit klávesovými zkratkami Ctrl+F3-F6 podobně jako seznamy v panelech souborů. Soubory lze přejmenovat také podle předem vytvořeného textového souboru. Také je možné seznam souborů vybraných souborů otevřít v poznámkovém bloku a všechny názvy editovat najednou pohodlněji v textovém souboru.
V dialogu pro kopírování a přesun souboru přibyly další volby pod rozbalovacím tlačítkem - například přepsat starší a stejně staré soubory, přepsat menší soubory, přepsat větší soubory, či automaticky přejmenovávat kopírované či původní soubory, porovnat je (u obrázků dokonce s náhledy)
Ve starších verzích programu jste si mohli zvolit, zda má klávesa plus na numpadu označovat jen všechny soubory či všechny soubory i adresáře. V nové verzi je možné vybírat obojí, v závislosti na tom, co máte nastaveno - v případě, že plusem označujete jen soubory se v kombinaci Shift+numpad plus označí soubory i adresáře a naopak. S Ctrl+Shift+numpad plus se soubory i adresáře vyberou i bez dialogového okna. Obdobné je to i se zúžením výběru a s inverzním výběrem.
Vestavěný prohlížeč je možné nově přepnout klávesou F11 do celoobrazovkového režimu. Přibyl v něm i kurzor, takže už je možné pohybovat se v textu s pomocí klávesnice a pohybovat se v textu podobně jako v poznámkovém bloku či ve wordu.
V nastavení přibylo také pár položek. Z těch zajímavějších je to ignorelist, do kterého můžete zadat soubory, které nechcete v panelech při zobrazovat.

Nové je i logování prováděných změn do souboru, které však musíte nejprve zapnout.

V nabídce "označení" přibyly čtyři nové položky, které zkopírují do schránky seznam vybraných souborů buď samotných, s celou cestou, případně s podrobnostmi:
Ve Start menu, které najdete v menu programu napravo od položky konfigurace můžete nově listovat mezi integrovanými příkazy Total Commanderu pod tlačítkem s lupou - další z funkcí, která měla být už dávno.
Drobnost je podpora aliasů v příkazové řádce. Můžete nadefinovat zkratku, po jejímž zadání do příkazové řádky se spustí některý z vybraných interních příkazů Total Commanderu (ten můžete opět vybrat ze seznamu, který vyskočí po stisku tlačítka s lupou).
U příkazu Vytvoř adresář nahradila jednoduché textové pole rozbalovací roletka s historií vytvořených adresářů.
Nově máte v průběhu hledání možnost prohlédnout nalezený soubor vestavěným prohlížečem přes kontextové menu a poté pokračovat v hledání.
V dialogu pro hledání přibylo i tlačítko, kterým můžete nalistovat adresáře, které chcete prohledávat. Dále je možno nově nastavit hloubku podadresářů, do jaké má hledání podadresáře prohledávat.
Spoustu změn doznalo i porovnání souborů podle obsahu - podobně jako u prohlížeče přibyl kurzor, navíc možnost soubory editovat. Změny potkaly i připojení přes FTP - dá se připojit přes SSL s ověřeným či neověřeným šifrovaním. Přibylo několik nových interních příkazů, k lepšímu se posunula různá technologická omezení a limity, u spousty funkcí přibyla podpora Unicode.
Co mi u Total Commandera stále citelně schází je zobrazení volného místa na discích v roletce pro výběr disku, funkce, kterou má Servant Salamander a jiné file managery již léta.
Těžko zde vyjmenujeme všechny novinky, jen v textové podobě v souboru history.txt najdete od verze 6.55a po verzi 7.0pb1 něco kolem šesti stovek malých, větších i velkých vylepšení a nových funkcí. Pokud vás zajímají podrobně, neváhejte se tímto souborem prokousat.
Total Commander je sice shareware, který můžete legálně používat jeden měsíc po instalaci, ale ke cti autora je nutno dodat, že ani po uplynutí této lhůty není funkčnost programu nikterak omezena. I to je zřejmě jeden z důvodů, proč vás na velkém množství počítačů po spuštění přivítá obrazovka se třemi tlačítky. Na druhou stranu, absence jakýchkoliv omezení vzbudí ve spoustě lidí dojem, že jde o freeware, který je možno zaregistrovat, aby uvítací okno zmizelo. Cena není v době, kdy omezené roční předplatné průměrného firewallu či antiviru vyjde na dva tisíce, nikterak přemrštěná na to, že jde o jeden z nejpoužívanějších programů a soubor s registračním klíčem funguje i v následujících verzích programu. Devět stovek pro první a polovina pro druhou až desátou licenci je docela příjemná cena. Snad tomu tak bude i nadále. Díky těmto vlastnostem rozhodně patří k těm prvním programům, který by ve sbírce legálního softwaru neměly chybět.

Funkce

16. září 2008 v 11:23 | ASC |  Total commander
Hlavní program
Umožnit spuštění pouze 1 instance programu Total Commander
Touto volbou lze spustit pouze jedna kopie Total Commanderu. Pokud zkusíte spustit druhou kopii (například z nabídky Start/Všechny programy), aktivuje se místo toho první kopie.
Minimalizovat do pravé části hlavního panelu
Když minimalizujete Total Commander, odstraní se ikona z hlavního panelu. Místo toho se ikona vloží do malé oznamovací oblasti na hlavním panelu poblíž hodin. Klepnutím na tuto ikonu otevřete Total Commander zpět do popředí.
Důležité: Total Commander můžete přepnout pomocí Alt+Tab, i když je zobrazen v oznamovací oblasti (což normálně NENÍ možné). Pod WinNT je ovšem k obnovení Total Commanderu třeba po uvolnění klávesy Alt stisknout klávesu Enter.
Při změně disku vždy jít na jeho kořen
Když tato volba není zatržena, Total Commander při změně disků přejde do naposledy použité složky disku. Je-li zatržena, Total Commander vždy přejde do kořenové složky disku.
Soubory a složky otevřít klepnutím (vybrat ukázáním)
Umožní otevřít soubory a složky jedním klepnutím místo poklepáním. Tuto volbu by měli používat pouze zkušení uživatelé, protože jinak můžete soubory otevírat omylem.
Při přejmenování vybrat pouze název souborů (bez přípony)
Touto volbou určíte, která část názvu souboru se vybere po stisknutí Shift+F6. Je-li zatržena, vybere se pouze název bez přípony, jinak je vybrán celý název souboru. Opakovaným stisknutím Shift+F6 můžete přepínat mezi těmito dvěma výběry.
Cesty vyplnit automaticky
Když zadáváte úplnou cestu (s písmenem disku nebo jménem serveru), vyhledají se cesty začínající napsanými znaky a nabídnou se v rozevíracím seznamu.
Automaticky přidat navržený název
Když zadáváte úplnou cestu (s písmenem disku nebo jménem serveru), vyhledají se cesty začínající napsanými znaky a v editačním poli se nabídne první výskyt. Dostupné cesty pak můžete přepínat pomocí šipky nahoru/dolů a vybrat pomocí pravé šipky. Je-li povoleno, můžete k přepínání použít také klávesu Tab a vybrat cestu pomocí Ctrl+mezerník.
Výběr souborů pomocí myši
Volba mezi pravým a levým tlačítkem myši pro výběr souborů:
Pravým tlačítkem myši (jako Norton Commander)
Pro výběr souborů pouze podržíte stisknuté pravé tlačítko myši a přetáhnete kurzorem myši soubory, které chcete vybrat.
Levým tlačítkem myši (Windows standard)
Myš pracuje jako ve správci souborů. Podívejte se do příručky Windows, kde je tato funkce popsána.
Výběr tlačítkem NUM+
Pouze soubory
Při stisknutí Num+, Ctrl+Num+ nebo Num* se vyberou pouze soubory, a nikoliv složky.
Soubory i složky
Složky můžete vybrat také klávesami Num (numerická část klávesnice)
Zohledňovat letní čas na NTFS
Ignorovat rozdíl jedné hodiny
Tato volba umožní Total Commanderu ignorovat jednohodinový rozdíl časového údaje v 'Synchronizovat složky' a dalších porovnávacích funkcích.
Důvod: V systémech Windows NT, 2000 nebo XP je možné používat dva systémy souborů, FAT32 nebo NTFS. Zatímco FAT32 ukládá místní čas souborů, NTFS ukládá GMT (anglický standardní čas) souborů. Při přechodu z letního času na zimní (normální) zůstanou místní časové údaje na FAT32 stejné, zatímco soubory na NTFS discích budou mít čas změněný o 1 hodinu, protože rozdíl časového pásma vůči GMT se změní o jednu hodinu. Proto soubory na FAT32 a NTFS discích, které měly před změnou času shodné časy, budou náhle různé. Díky této funkci se soubory budou považovat za stejné.
Uložit při ukončení
Zobrazení složek v panelech
Když zavřete Total Commander, uloží se složky zobrazené v levém a pravém panelu. Tato volba bude také ukládat záložky složek, pokud je máte povolené.
Stav panelů (seznam/podrobnosti/strom, atd.)
Když zavřete Total Commander, uloží se typ zobrazení v levém a pravém panelu. To znamená Seznam / Podrobnosti / Strom, Všechny soubory / Programy / Vlastní filtr a pořadí řazení. Je-li tato funkce vybrána, při spuštění Total Commanderu se převezmou nastavení, která byla naposledy uložena (nebo je zvoleno standardní nastavení, pokud předtím nebylo nic uloženo).
Zadané příkazové řádky
Když zavřete Total Commander, uloží se příkazové řádky ze seznamu příkazů do wincmd.ini.
Historii navštívených složek
Pamatovat historii navštívených složek také mezi relacemi. Virtuální složky mohou být uloženy pouze tehdy, pokud jsou reprezentovány existencí jedinečného řetězce ve formě ::{číslo}.
Spočítat prostor obsazený podsložkami
Při výběru mezerníkem
Tato volba způsobí, že Total Commander spočítá velikost všech souborů v podsložce, když tuto složku vyberete mezerníkem. Tato velikost se pak zobrazí za názvem složky (v režimu "Podrobnosti") místo řetězce
.
Před kopírováním/odstraněním
Tato volba způsobí, že Total Commander spočítá velikost všech souborů/složek vybraných před kopírováním těchto souborů. To umožní Total Commanderu zobrazit druhou procentní lištu (celkový průběh).
*Doplňky SS
Umožní instalaci doplňků systému souborů. Můžete je najít na www.ghisler.com v části Addons. Doplňky systému souborů umožňují přístup na systémy souborů nebo podobná zařízení nebo systémy, například PocketPC, linuxové oddíly nebo vzdálený server. Nainstalované doplňky systému souborů se objeví v místech v síti jako zvláštní podsložky.
*Poznámka překladatele: Od verze TC7 toto tlačítko přesunuto do "Doplňky…"
Komentáře k souborům
Upřednostňovat:
Umožní výběr upřednostňovaného typu souboru s komentáři, descript.ion nebo files.bbs. První formát souboru má výhodu v bezchybné práci s dlouhými názvy souborů, ale umožňuje pouze komentáře na jednom řádku bez odřádkování (zalomení textu). Druhý pracuje pouze s krátkými DOS názvy souboru, ale podporuje víceřádkové komentáře. Doporučuje se používat formát descript.ion, pokud nespravujete BBS (bulletin board system - počítačový informační systém, který využívá běžných telefonních linek), kde se používá files.bbs.
Kódování DOS
Toto nastavení ovlivňuje pouze soubory descript.ion. Je-li zatrženo, Total Commander použije při ukládání znaků s diakritickými znaménky znakovou sadu DOSu, jinak je použita znaková sada Windows. Důvod: formát descript.ion byl původně vyvinut pro programy 4dos, které používají znakovou sadu DOSu. Bohužel novější programy jako Acdsee ignorují tento standard a používají znakovou sadu Windows. Proto je doporučeno také používat znakovou sadu Windows, kromě případů, kdy používáte 4dos nebo 4nt.
Soubory files.bbs pro uložení komentářů vždy používají znakovou sadu DOSu.
Kopírovat soubory včetně komentářů
Při kopírování odpovídajících souborů kopírovat také jakékoliv komentáře. Funguje i pro podsložky. Je-li tato volba zatržena, samotné soubory komentářů se nezkopírují, pokud už v cílové složce existují.
Používat oba typy komentářů
Je-li tato volba zatržena a neexistuje žádný soubor komentářů upřednostňovaného typu, bude Total Commander hledat také soubor druhého typu. To je užitečné v případě, kdy je např. descript.ion nastaven jako upřednostňovaný typ, ale uživatel dostane soubory ve formátu files.bbs. Když se bude kopírovat soubor s takto uloženým komentářem, bude automaticky převeden do upřednostňovaného formátu a v tomto formátu i uložen.

10 Nových funkcí

16. září 2008 v 11:21 | ASC |  Total commander

10 nových funkcí pro Total Commander


Jednoduché info

16. září 2008 v 11:17 | ASC |  Total commander

Total Commander

Total Commander je světoznámý souborový manažer pro prakticky všechny verze Windows (od 3.1 až po Vista). Za mnoho let své existence si na našel opravdu úctyhodné množství uživatelů, přičemž pro některé je naprosto základním programem na PC, bez kterého si nedovedou každodenní práci představit. Používá geniální systém 2 nezávislých panelů, které zobrazují obsah aktuálního disku/adresáře, lze mezi nimi soubory jednoduše kopírovat, přesouvat atd. a to vše rychlostí, o které si s klasickým Průzkumníkem ve Windows můžete nechat jen zdát.
Tento užitečný prográmek obsahuje již v základním balíku spoustu propracovaných nástrojů, jako např. zabudovaný FTP klient, zip archivátor, nástroj na rozdělování a slučování souborů (když se Vám nevejde nějaký soubor na přenosné médium, jednoduše ho rozdělíte), hromadné přejmenovaní souborů a další.
Další předností Total Commanderu je jistě snadná implementace pluginů (zásuvných modulů), které dále rozšiřují funkčnost toho programu. Existuje i Total Commander Ultima Prime, což je instalační balík, kde se s programem samotným instalují různé pluginy a další programy. Je až neuvěřitelné, co všechno zvládá - např. prohlížeč obrázků, IM klient, stahovač torrentů atd.
Přes velké množství funkcí si Total Commander zachovává maximální přehlednost a uživatelskou přívětivost. Tento program doporučuji opravdu každému.
Total Commander je šířen jako shareware. To znamená, že můžete program bezplatně používat po dobu 30 dní, po této době si ho musíte zakoupit, nebo přestat používat. Cena programu pro jednu osobu se pohybuje kolem 700-800Kč, při objednávce více licencí nebo v případě, že jste student, jsou výrazné slevy. Jelikož je to opravdu skvělý pomocník na každé PC a s licencí získáváte nárok na bezplatné aktualizace programu, je to velice rozumná cena.

Co to je Total Commander ?

16. září 2008 v 11:14 | ASC |  Total commander
Total Commander je jeden nejznámějších souborových manažerů, umožňující rychlou a efektivní správu souborů s řadou podpůrných nástrojů. Pro intuitivní ovládání je Total Commander oblíben mezi začínajícími uživateli, profesionálové ocení zejména jeho pokročilé funkce jako je komprese či dekomprese archívů, zabudovaný FTP klient či stahování na pozadí. Stejně hravě si Total Commander poradí s dělením nebo sjednocováním souborů, zobrazováním bitmapových obrázků či simultánní práci ve více adresářích najednou.
Pokud v programu Total Commander některou z funkcí nenalezneme, není problém ji získat prostřednictvím zavedení některého ze zásuvných modulů. Dříve byl Total Commander znám pod názvem Windows Commander.
Základní vlastnosti:
 • Dvě okna se soubory vedle sebe (nebo pod sebou)
 • Široká jazyková podpora
 • Rozšířené vyhledávací funkce
 • Porovnání souborů / Synchronizace adresářů
 • Rychlé prohlížení bitmapových obrázků
 • Lehká manipulace s archivy ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE + přídavné moduly
 • Vestavěný FTP klient s FXP podporou (server - server) a podpora pro HTTP proxy
 • Spojení pomocí paralelního portu, přejmenování více souborů najednou
 • Podpora WinXP, kopírování souborů na pozadí, TAR+GZ archivy
 • Popisky souborů, RTF prohlížeč, souborové přídavné moduly
 • Paralelní propojení, přejmenování více souborů
 • Hledání regulárních výrazu, tlačítko historie a oblíbené adresáře
 • Snadná rozšiřitelnost funkčnosti pomocí přídavných modulů
 • Práce ve více adresářích najednou pomocí záložek
 • Možnost zobrazení vlastních sloupců, rozšířené hledání a zobrazení náhledů