Funkce

16. září 2008 v 11:23 | ASC |  Total commander
Hlavní program
Umožnit spuštění pouze 1 instance programu Total Commander
Touto volbou lze spustit pouze jedna kopie Total Commanderu. Pokud zkusíte spustit druhou kopii (například z nabídky Start/Všechny programy), aktivuje se místo toho první kopie.
Minimalizovat do pravé části hlavního panelu
Když minimalizujete Total Commander, odstraní se ikona z hlavního panelu. Místo toho se ikona vloží do malé oznamovací oblasti na hlavním panelu poblíž hodin. Klepnutím na tuto ikonu otevřete Total Commander zpět do popředí.
Důležité: Total Commander můžete přepnout pomocí Alt+Tab, i když je zobrazen v oznamovací oblasti (což normálně NENÍ možné). Pod WinNT je ovšem k obnovení Total Commanderu třeba po uvolnění klávesy Alt stisknout klávesu Enter.
Při změně disku vždy jít na jeho kořen
Když tato volba není zatržena, Total Commander při změně disků přejde do naposledy použité složky disku. Je-li zatržena, Total Commander vždy přejde do kořenové složky disku.
Soubory a složky otevřít klepnutím (vybrat ukázáním)
Umožní otevřít soubory a složky jedním klepnutím místo poklepáním. Tuto volbu by měli používat pouze zkušení uživatelé, protože jinak můžete soubory otevírat omylem.
Při přejmenování vybrat pouze název souborů (bez přípony)
Touto volbou určíte, která část názvu souboru se vybere po stisknutí Shift+F6. Je-li zatržena, vybere se pouze název bez přípony, jinak je vybrán celý název souboru. Opakovaným stisknutím Shift+F6 můžete přepínat mezi těmito dvěma výběry.
Cesty vyplnit automaticky
Když zadáváte úplnou cestu (s písmenem disku nebo jménem serveru), vyhledají se cesty začínající napsanými znaky a nabídnou se v rozevíracím seznamu.
Automaticky přidat navržený název
Když zadáváte úplnou cestu (s písmenem disku nebo jménem serveru), vyhledají se cesty začínající napsanými znaky a v editačním poli se nabídne první výskyt. Dostupné cesty pak můžete přepínat pomocí šipky nahoru/dolů a vybrat pomocí pravé šipky. Je-li povoleno, můžete k přepínání použít také klávesu Tab a vybrat cestu pomocí Ctrl+mezerník.
Výběr souborů pomocí myši
Volba mezi pravým a levým tlačítkem myši pro výběr souborů:
Pravým tlačítkem myši (jako Norton Commander)
Pro výběr souborů pouze podržíte stisknuté pravé tlačítko myši a přetáhnete kurzorem myši soubory, které chcete vybrat.
Levým tlačítkem myši (Windows standard)
Myš pracuje jako ve správci souborů. Podívejte se do příručky Windows, kde je tato funkce popsána.
Výběr tlačítkem NUM+
Pouze soubory
Při stisknutí Num+, Ctrl+Num+ nebo Num* se vyberou pouze soubory, a nikoliv složky.
Soubory i složky
Složky můžete vybrat také klávesami Num (numerická část klávesnice)
Zohledňovat letní čas na NTFS
Ignorovat rozdíl jedné hodiny
Tato volba umožní Total Commanderu ignorovat jednohodinový rozdíl časového údaje v 'Synchronizovat složky' a dalších porovnávacích funkcích.
Důvod: V systémech Windows NT, 2000 nebo XP je možné používat dva systémy souborů, FAT32 nebo NTFS. Zatímco FAT32 ukládá místní čas souborů, NTFS ukládá GMT (anglický standardní čas) souborů. Při přechodu z letního času na zimní (normální) zůstanou místní časové údaje na FAT32 stejné, zatímco soubory na NTFS discích budou mít čas změněný o 1 hodinu, protože rozdíl časového pásma vůči GMT se změní o jednu hodinu. Proto soubory na FAT32 a NTFS discích, které měly před změnou času shodné časy, budou náhle různé. Díky této funkci se soubory budou považovat za stejné.
Uložit při ukončení
Zobrazení složek v panelech
Když zavřete Total Commander, uloží se složky zobrazené v levém a pravém panelu. Tato volba bude také ukládat záložky složek, pokud je máte povolené.
Stav panelů (seznam/podrobnosti/strom, atd.)
Když zavřete Total Commander, uloží se typ zobrazení v levém a pravém panelu. To znamená Seznam / Podrobnosti / Strom, Všechny soubory / Programy / Vlastní filtr a pořadí řazení. Je-li tato funkce vybrána, při spuštění Total Commanderu se převezmou nastavení, která byla naposledy uložena (nebo je zvoleno standardní nastavení, pokud předtím nebylo nic uloženo).
Zadané příkazové řádky
Když zavřete Total Commander, uloží se příkazové řádky ze seznamu příkazů do wincmd.ini.
Historii navštívených složek
Pamatovat historii navštívených složek také mezi relacemi. Virtuální složky mohou být uloženy pouze tehdy, pokud jsou reprezentovány existencí jedinečného řetězce ve formě ::{číslo}.
Spočítat prostor obsazený podsložkami
Při výběru mezerníkem
Tato volba způsobí, že Total Commander spočítá velikost všech souborů v podsložce, když tuto složku vyberete mezerníkem. Tato velikost se pak zobrazí za názvem složky (v režimu "Podrobnosti") místo řetězce
.
Před kopírováním/odstraněním
Tato volba způsobí, že Total Commander spočítá velikost všech souborů/složek vybraných před kopírováním těchto souborů. To umožní Total Commanderu zobrazit druhou procentní lištu (celkový průběh).
*Doplňky SS
Umožní instalaci doplňků systému souborů. Můžete je najít na www.ghisler.com v části Addons. Doplňky systému souborů umožňují přístup na systémy souborů nebo podobná zařízení nebo systémy, například PocketPC, linuxové oddíly nebo vzdálený server. Nainstalované doplňky systému souborů se objeví v místech v síti jako zvláštní podsložky.
*Poznámka překladatele: Od verze TC7 toto tlačítko přesunuto do "Doplňky…"
Komentáře k souborům
Upřednostňovat:
Umožní výběr upřednostňovaného typu souboru s komentáři, descript.ion nebo files.bbs. První formát souboru má výhodu v bezchybné práci s dlouhými názvy souborů, ale umožňuje pouze komentáře na jednom řádku bez odřádkování (zalomení textu). Druhý pracuje pouze s krátkými DOS názvy souboru, ale podporuje víceřádkové komentáře. Doporučuje se používat formát descript.ion, pokud nespravujete BBS (bulletin board system - počítačový informační systém, který využívá běžných telefonních linek), kde se používá files.bbs.
Kódování DOS
Toto nastavení ovlivňuje pouze soubory descript.ion. Je-li zatrženo, Total Commander použije při ukládání znaků s diakritickými znaménky znakovou sadu DOSu, jinak je použita znaková sada Windows. Důvod: formát descript.ion byl původně vyvinut pro programy 4dos, které používají znakovou sadu DOSu. Bohužel novější programy jako Acdsee ignorují tento standard a používají znakovou sadu Windows. Proto je doporučeno také používat znakovou sadu Windows, kromě případů, kdy používáte 4dos nebo 4nt.
Soubory files.bbs pro uložení komentářů vždy používají znakovou sadu DOSu.
Kopírovat soubory včetně komentářů
Při kopírování odpovídajících souborů kopírovat také jakékoliv komentáře. Funguje i pro podsložky. Je-li tato volba zatržena, samotné soubory komentářů se nezkopírují, pokud už v cílové složce existují.
Používat oba typy komentářů
Je-li tato volba zatržena a neexistuje žádný soubor komentářů upřednostňovaného typu, bude Total Commander hledat také soubor druhého typu. To je užitečné v případě, kdy je např. descript.ion nastaven jako upřednostňovaný typ, ale uživatel dostane soubory ve formátu files.bbs. Když se bude kopírovat soubor s takto uloženým komentářem, bude automaticky převeden do upřednostňovaného formátu a v tomto formátu i uložen.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama