Uživatelské rozhraní

21. září 2008 v 14:14 | ASC |  Game Maker
Úvod V této části se seznámíme se základní uživatelské rozhraní Game Makeru. Tak takto vypadá základní "Dialog" Game Makeru: Game Maker může běžet ve dvou různých módech. V jednoduchém módu nebudou přístupny všechny funkce, tím pádem bude Game Maker méně komplikovanější, a proto je tento mód vhodný především pro začátečníky. A v pokročilém módu jsou již všechny funkce přístupné. File Menu (Soubor) Ve File menu (menu Soubor) naleznete asi nejpoužívanější funkce jako je Load (načíst) a Save (uložit) soubor a další funkce. - New. Příkaz, kterým vytvoříte úplně novou hru. - Open. Otevře soubor s hrou. - Recent Files. Naposledy otevřené soubory. - Save. Uložit - Save As. Uložit jako - Create Executable. Tímto příkazem vytvoříte samospustitelný soubor s hrou.(*.exe) - Advenced mode. Přepínání mezi pokročilým a jednoduchým módem. - Exit. Ukončení programu. Edit Menu (Úpravy) Menu Edit (Úpravy) je uzpůsobeno ke kopírování, vkládání, mazání, ... vybraných objektů (např. sprity, místnosti, objekty, akce, ...) - Insert resource. Vložit objekt (sprite, místnost, akci...) ze schránky - Duplicate. Kopírovat objekt - Delete. Smazat objekt - Rename. Přejmenovat - Properties. Vlastnosti (spritu, objektu, akce) - Insert Group. Tímto příkazem vytvoříte novou složku Add Menu (Vytvořit) Toto menu slouží k vytváření všech objektů (místností, spritů, zvuků, cest,...) Run Menu (Spustit) Toto menu slouží ke spouštění hry - Run normally. Tímto příkazem spustíte normálně hru, jako když spustíte exe soubor. - Run in Debug mode. Pokud spustíte hru v debugovém módu, budete moci prověřovat např. počet snímků za sekundu, hodnoty proměnných. Také budete moci hru kdykoli zastavit nebo restartovat. Window Menu (Okno) Zde nastavíte uspořádání oken na pracovní ploše nebo je zde můžete hromadně zavřít - Cascade. Kaskáda. - Close All. Zavřít všechny okna. Help Menu (Nápověda) - Contens. Hlavní obsah nápovědy. - Registration. Formulář pro vyplnění registračních údajů. - Web site. Domovská stránka Game Makeru - About Game Maker. O autorech Game Makeru Sprity (obrázky) Co jsou Sprity a k čemu slouží? Sprity jsou obrázky, které ve hře zastupují objekty. Můžete je nakreslit v jakémkoli grafickém editoru a pak je načíst, nebo můžete využít editoru vestavěném přímo v Game Makeru. Můžete také vytvořit z obrázků animaci pohybu (dá se vytvořit také z animovaných gifů), jak je vidět na tomto obrázku: Spoustu Spritů naleznete na oficiální stránce Game Makeru nebo na ostatních stránkách. Vytváření a nastavování spritů Pro přidání spritu otevřete v hlavní nabídce menu Add a klepněte na Add Sprite. Vytvoří se nový sprite a zobrazí se vám okno s nastavením (to můžete znovu vyvolat dvojím poklepáním na ikonu spritu). Tlačítkem Load Sprite načtete obrázek ze souboru. Pokud to bude animovaná sekvence více obrázků (gif) zobrazí se vám počet jednotlivých obrázků (Number of sub-image). Uvidíte také výšku (height) a šířku (width). Jestli bude zaškrtnutá položka Transparent, bude barva pozadí spritu průhledná. Průhledná barva se řídí podle barvy pixelu, který je úplně vlevo dole. Tlačítkem Edit Sprite spustíte vbudovaný grafický editor, kterým budete moci aktuální sprite upravit. Zvuky (sounds) K čemu slouží zvuky Asi vám nemusím vysvětlovat na co se ve hrách používají zvuky. V Game Makeru můžete používat zvuky buď ve formátu wav, mp3 např k zvukové efekty (výstřel, srážka, atd.) nebo jako hudbu na pozadí. Dále GM podporuje i formát MIDI. Zvuky i hudbu si můžete stáhnout na oficiálních stránkách Vytvářená a nastavování zvuků Zvuk přidáte tak že v hlavní nabídce menu Add klepněte na Add Sound. Vytvoří se nový zvuk a zobrazí se vám okno s nastavením (to můžete znovu vyvolat dvojím poklepáním na ikonu zvuku. Pro načtení zvuku z nějakého souboru klepněte na tlačítko Load Sound. Načtený zvuk si můžete hned příslušným tlačítkem přehrát. Klepnutím na Save Sound uložíte načtený zvuk do souboru. (to využijete především v případě, že ten původní již nemáte) Pozadí (Background) K čemu slouží pozadí? Pozadí použijeme především jako tapetu na pozadí (nebo popředí) do místností. Jak pozadí může použít buď obrázek nebo texturu (jeden díl, který se pořád opakuje a tvoří jeden obrazec). Pozadí i hudbu si můžete stáhnout na oficiálních stránkách Vytváření a nastavování pozadí Pro vytvoření pozadí klepněte v hlavní nabídce menu Add na Add Backround. Vytvoří se nové pozadí a zobrazí se vám okno s nastavením (to můžete znovu vyvolat dvojím poklepáním na ikonu pozadí. Klepněte na tlačítko Load Backround a načtěte obrázek pozadí. Game Maker podporuje všechny nejpoužívanější formáty. Jestli bude zaškrtnutá položka Transparent, bude barva, kterou má pixel úplně v levo dole, v celém obrázku průhledná. Jestli obrázek chcete pozadí upravit, klepněte na tlačítko Edit Backround a spustí se vbudovaný obrázkový editor. Objekty (objects) Coj jsou objekty? Základní součásti hry zvuky, sprity už umíme vytvářet, ale sami o sobě nic neudělají. Teď se naučíme vytvářet nejdůležitější součást Game Makeru - Objekty. Pomocí spritů na sebe vezme objekt grafickou podobu. Aby hra fungovala, musíme pro objekt nastavit Event (událost), např. když se dva objekty srazí nebo když klepnete myší, či zmáčknete klávesu. A logicky k nějaké události musíme přiřadit nějakou akci, která ji bude následovat. Takže, například se srazí dvě autíčka a po této události (srážce) se přehraje zvuk nárazu - akce která se provede po této události(srážku). Více o Událostech a Akcích se dozvíte v dalších kapitolách. Vytváření a nastavování objektů Pro vytvoření objektu klepněte v hlavní nabídce menu Add na Add Object. Vytvoří se nový objekt a zobrazí se vám okno s obsáhlým nastavením, které je rozděleno do třech částí. V první vlevo jsou základní vlastnosti objektu (jméno, sprite...), uprostřed jsou Události a vpravo Akce. My se teď zaměříme na tu první část s obecným nastavením (o událostech a akcích se dozvíte více dále). Objekt můžete pojmenovat (Name:). Dále mu můžete přidělit sprite. Klepněte na příslušnou ikonu. Zobrazí se vám výsuvné menu s vašimi vytvořenými sprity. Pokud jste žádný nevytvořily můžete klepnout na ikonku New. Jestli jste ho již vybrali můžete ho upravit ikonkou Edit. Pokud nebude zaškrtnuto políčko Visible (viditelný), tak bude sprite objektu neviditelný, ale při kolizi s ostatními objekty bude tento sprite využíván. Jestli bude zaškrtnuta položka Solid (pevný) bude objekt nastaven jako pevný (neprostupný jako zeď).Tedy bude rozdíl mezi srážkami pevných objektů a srážkami nepevných objektů. Události (events) K čemu slouží události? Jak jsme si v předchozí kapitole řekli, tak se události definují do objektů. Událost je vlastně nějaký hráčův příkaz (např. stisknutí klávesy, kliknutí myši) nebo nějaká událost ve hře (např. srážka dvou objektů, vytvoření objektu, start hry atd.). Ke každé události musíme přiřadit nějakou akci (např. klepnu myší(událost) -> přehraje se zvuk(akce)) Vytváření událostí Nejdříve musíme vytvoříme objekt do kterého budeme nějakou událost definovat. Pro vytvoření události slouží tlačítko Add Event. Stiskněte tedy toto tlačítko a objeví se vám nabídka všech událostí. Vyberte jednu (kompletní popis naleznete níže) a vámi zvolená událost se zobrazí v seznamu událostí uprostřed. Teď můžete k této události přiřazovat libovolný počet akcí, tak, že označíte událost a do seznamu akcí přetáhnete akci z výběru napravo (o akcích se více dozvíte dále). Pokud chcete událost smazat klepněte na tlačítko Delete (s událostí se odstraní i všechny její akce). Jestli chcete změnit akci na jinou, ale chcete zachovat všechny její akce stiskněte tlačítko s nápisem Change. Akce (actions) Co jsou akce? Akce se také jako události definují do objektů. Jsou to vlastně důsledky událostí. Např. pohyb dopředu, přehrání zvuku, ubrání životu atd. Např. událostí bude stisknutí tlačítka myši a akce bude přehrání zvuku (stisknu tlačítko (událost) -> přehraje se zvuk (akce)) Vytváření akcí Nejdříve musíme vytvoříme objekt do kterého nastavíme nějakou událost. Označíme událost a k této události přetáhneme do seznamu akcí akci. Po přetažení se nám zobrazí okno s nastavením akce (např. rychlost, směr, počet životů, atd.) toto nastavení můžeme opět vyvolat dvojím poklepání na tuto akci. V tomto nastavení můžete také nastavit na jaký objekt bude daná akce aplikována(např. zničení jiného objektu). Dále je zde položka Relative - pokud je zaškrtnuta přičítá se nové skóre k tomu stávajícímu a pokud ne tak se hodnota nastaví na vámi zadanou (přepíše se) Místnosti (rooms) Co jsou místnosti? Nyní už umíme udělat objekty, jejich události a akce. Teď se ještě naučíme vytvářet Rooms (místnosti), tedy herní prostor,- (levely) kam tyto objekty umístíme. Můžeme nastavit výšku a šířku místnosti, jeho pozadí, atd. V další části se to vše naučíme. Místnost vytvoříme opět tím že klepneme v hlavní nabídce v menu Add na Add Room. Přidávání instancí objektů Nejdříve začneme přidáváním instancí objektů (kopií objektů) do místnosti. V nastavení místnosti klepněte na kartu objects. Dole klepněte na ikonku výsuvného menu a vyberte nějaký objekt. Levým tlačítkem myši klepněte tam kam ho chcete přidat. Instance objektu se automaticky zarovná do mřížky. Pravím tlačítkem myši můžete tento objekt smazat. Pokud budete držet klávesu při klepnutí myši, přidávané objekty se do mřížky nezarovnají. Jestli budete držet levé tlačítko myši zároveň s klávesou , budou se za kursorem myši tvořit objekty. Pokud bude zaškrtnuto políčko Detete underlying, objetky které budou na stejné pozici se budou přemazávat. Pokud podržíte klávesu budete moci levým tlačítkem přesouvat objekty Nastavení místnosti V okně místnosti klepněte na kartu settings. V tomto nastavení můžete místnost pojmenovat(Name:), zadat ji nějaký titulek(nadpis u okna hry). Nastavit její šířku a výšku (v pixelech) a rychlost stepů (snímků) za sekundu. (standardně 30/s) Nastavení pozadí V okně místnosti klepněte na kartu background. Na této kartě můžete nastavit pozadí ve vaší místnosti. Pokud zaškrtnete možnost Draw background color, vykreslí se do pozadí barva, kterou můžete změnit níže (Color:). Orázek na pozadí umístíte tím že klepnete na ikonu výsuvného menu a zvolíte pozadí. Ale aby bylo pozadí vidět musí být zaškrtnuta možnost Visible when room starts. Pokud zaškrtnete možnost Foreground image posune se obrázek do popředí a bude překrývat obrázky. Závěr Doufám že vám náš návod pomohl v začátcích tvorby her v Game Makeru. Pokud si nevíte s něčím rady nebo se chcete s něčím poradit, napište na naše-vaše FÓRUM do poradny, kde vám jistě někdo rád poradí. Pokud jste úspěšně dokončily vaši první hru(míč), můžete se dále vytváření her v GM učit z tutoriálů, které naleznete v sekci Tutoriály. Doporučuji začít s českým tutoriálem na vytváření Plošinovek.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama